Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze za rok 2018

1. Schůze 9.1.2018

Přítomen – R.Kaláb, P.Michal, M.Brabec, J.Blažíčková

1/ Výroční schůze OV plánována na 28.ledna 2018 v 15,30, pozvánky do schránek zajistí p.Blažíčková, bude zaslána pozvánka p.starostovi, místostarostovi a komunitní koordinátorce Města Žďár n.S..

2/ Příprava Obecního plesu – 3.2.2018 v 19,30 v Hostinci

– hudební skupina Singl zajištěna

– schváleno vstupné 50 kč, pro občany Veselíčka zdarma (pípadně vstupné dobrovolné)

- plakáty a letáčky do schránky zajistí R.Kaláb

- každý člen OV zajistí co nejvíce cen do tomboly, cena lístku na tombolu 50 kč

- bude zaslána pozvánka p.starostovi, místostarostovi a komunitní koordinátorce Města Žďár

3/ Dle sdělení Odboru komunálních služeb Rada Města odsouhlasila sečení trávy v obci Veselíčko 2x za rok. Odbor komunálních služeb požaduje od OV nahlásit termíny sečení – uvažováno s posledním týdnem v červnu-před poutí, druhý termín ke konci prázdnin. OV na schůzce s Vedením vznese opět požadavek na zvýšení počtu sečení alespoň na hřišti.

4/ Koordinátorce p.Remarové bude zaslán požadavek na úpravu okolí u přeloženého pomníku

- Vysázení menších keřů po stranách pomníku

- Před pomníkem vydláždit plochu pro pokládání věnců k pomníku

- Upravit terén, vysít trávu

- Případná instalace informační tabule o obci Veselíčko

5/ Příprava na Schůzku s vedením Města 17.1.2018

- Požadavek na sečení hřiště 3x za rok, ostatní plochy v obci 2x za rok

- Předpokládaný termín opravy nájezdu na silnici u hasičárny

- Požadavek na opravu Vodárny

- Harmonogram a rozsah prací v roce 2018 na akci Rekonstrukce KD Veselíčko

- Hřiště – odstranění pařezů, úprava terénu, výsev trávy, živý plot u plotu k silnici, osázení zeleně u WC, nátěr dřevěného přístřešku

- Pomník – viz bod 4

6/ Další schůze OV Veselíčko se uskuteční 1.2.2018 v 18 hod – příprava tomboly

 

2. Schůze 27.3.2018

Přítomno 5 členů OV

1/  Schválen příspěvek na Dětský karneval ve Veselíčku – částka 2000 kč

2/  Schválen příspěvek na nákup opasků k historickým hasičským uniformám– částka 6000 kč

3/  Jarní úklid – dle sdělení Města bude velkoobjemových kontejner přistaven ve Veselíčku

     v sobotu 14.4.2018 od 8,30 do 9,45 hod. Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve      Veselíčku v sobotu 7.4.2018 od 9,00 do 9,15 hod.         

4/ Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč

· předpoklad dokončení: 31.05.2018

Soupis prací provedených do 26.02.2018 na objektu KD Veselíčko.

- veškeré bourací práce

- vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna

- oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení

- nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení

- vyzdění všech příček nových sociálních zařízení

- rošt+ sádrokartonový podhled s tepelnou izolací

- rozvody vody a kanalizace pro nové sociální zařízení

- rozvody elektroinstalace

- rozvody topení-bez radiátorů

- probíhají nové omítky pod obklady a nad obklady

Dne 27.3.2018 v 11 hod proběhl na stavbě v Kulturním domě Veselíčko Kontrolní den za účasti zástupců OV Veselíčka a Mělkovic. Byli navrženy dvě varianty postupy dalších prací.

  • Dokončit chodbu v 1.NP, schodiště a místnosti v 1.NP do finální podoby nebo
  • Vybetonovat část chybějící podlahy na sále

OV doporučí Městu první variantu, rekonstrukci sálu bude požadovat v příštím roce.

5/ dne: 29.3.2018 ve 13:00 proběhne schůzka s předsedou Zemědělské družstva Nové Město na Moravě ve věci rozorané cesty mezi Mělkovicemi a Veselíčkem. Za OV Veselíčko se zúčastní p.Blažíček

6/  Městský úřad obdržel žádost  pana Jiřího Kosteleckého, Veselíčko č.p. 52, o prodej pozemku ve vlastnictví města, a to:

části pozemku p.č. 929/1, ost.plocha, ost.komunikace ve výměře cca 84 m2 a

části pozemku p.č. 1682, ost.plocha, jiná plocha ve výměře cca 12 m2

a žádá o vyjádření Osadního výboru.

OV prodej schválil - jedná se o majetkoprávní vypořádání stávajícího stavu – od kolaudace rodinného domu  v r. 1966.

7/ Koordinátorce p.Remarové bude zaslán požadavek na

  • Sdělení termínu schůzky zástupců odboru Komunálních  služeb s OV ohledně úpravy    okolí u přeloženého pomníku, úpravy hřiště, dodání informační tabule o obci Veselíčko
  • Termín opravy nájezdu od hasičské zbrojnice
  • Dodání jedné lavičky k obchodu
  • Ověření možnosti dodání židlí a stolů do zrekonstruované místnosti v KD

8/ Odstraněna dopravní značka č. B 20a nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h

· Byla umístěna bez příslušného projednání s dotčeným orgánem Policie ČR a bez řádného stanovení ze strany MěÚ Žďár n.S. Tím se ten, kdo tam značku umístil, dopustil přestupku se sazbou pokuty až do 300.000,- Kč zákon č. 13/1997 Sb.