Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze za rok 2018

1. Schůze 9.1.2018

Přítomen – R.Kaláb, P.Michal, M.Brabec, J.Blažíčková

1/ Výroční schůze OV plánována na 28.ledna 2018 v 15,30, pozvánky do schránek zajistí p.Blažíčková, bude zaslána pozvánka p.starostovi, místostarostovi a komunitní koordinátorce Města Žďár n.S..

2/ Příprava Obecního plesu – 3.2.2018 v 19,30 v Hostinci

– hudební skupina Singl zajištěna

– schváleno vstupné 50 kč, pro občany Veselíčka zdarma (pípadně vstupné dobrovolné)

- plakáty a letáčky do schránky zajistí R.Kaláb

- každý člen OV zajistí co nejvíce cen do tomboly, cena lístku na tombolu 50 kč

- bude zaslána pozvánka p.starostovi, místostarostovi a komunitní koordinátorce Města Žďár

3/ Dle sdělení Odboru komunálních služeb Rada Města odsouhlasila sečení trávy v obci Veselíčko 2x za rok. Odbor komunálních služeb požaduje od OV nahlásit termíny sečení – uvažováno s posledním týdnem v červnu-před poutí, druhý termín ke konci prázdnin. OV na schůzce s Vedením vznese opět požadavek na zvýšení počtu sečení alespoň na hřišti.

4/ Koordinátorce p.Remarové bude zaslán požadavek na úpravu okolí u přeloženého pomníku

- Vysázení menších keřů po stranách pomníku

- Před pomníkem vydláždit plochu pro pokládání věnců k pomníku

- Upravit terén, vysít trávu

- Případná instalace informační tabule o obci Veselíčko

5/ Příprava na Schůzku s vedením Města 17.1.2018

- Požadavek na sečení hřiště 3x za rok, ostatní plochy v obci 2x za rok

- Předpokládaný termín opravy nájezdu na silnici u hasičárny

- Požadavek na opravu Vodárny

- Harmonogram a rozsah prací v roce 2018 na akci Rekonstrukce KD Veselíčko

- Hřiště – odstranění pařezů, úprava terénu, výsev trávy, živý plot u plotu k silnici, osázení zeleně u WC, nátěr dřevěného přístřešku

- Pomník – viz bod 4

6/ Další schůze OV Veselíčko se uskuteční 1.2.2018 v 18 hod – příprava tomboly