Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze za rok 2014

23. 12. 2014

OSADNÍ VÝBOR VESELÍČKO 2014

K 31. Lednu 2014 ukončil na vlastní žádost činnost Osadní výbor Veselíčko ve složení Jaroslav Křídlo, Jana Michalová, Otakar Ondráček a Jaroslav Kulhánek. Ve volbách v místním hostinci byli zvoleni jako členové nového Osadního výboru Roman Kaláb, Jaroslav Blažíček, Petr Michal, Miloš Brabec, Jiří Šíma. Členové si mezi sebou zvolili za předsedu Romana Kalába. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou tuto změnu odhlasovalo při 20. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného dne 6. března 2014 a poděkovalo za odvedenou práci odstupujícím členům.

1.schůze 25.2.2014

Přítomno: 5 členů

-sepsání požadavků pro rok 2014 na MÚ Žďár nad Sázavou

1. Zbudování dopravních zrcadel z důvodu bezpečnosti silničního provozu (zatáčka u kulturního domu, křižovatka u č.p.p26)

2. Oprava pozemních komunikací po obci až po křižovatku se silnicí č.19

3. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood)

4. Snížení rychlosti na 30 km/h nebo označení obytné zóny dopravní značkou u č.p.34

5.značení obce (Veselíčko, Veselíčko-Žďár nad Sázavou), požadujeme jednotný název Veselíčko

6. Zametání pozemních komunikací v obci po zimním období

7. BIO odpady – kontejnery na BIO odpady (u hasičské zbrojnice, u obchodu)

8.Vývěsní tabule- plakátovací plocha, lavička, odpadkový koš u autobusové zastávky

9. Dětské hřiště (lavičky, oplocení, osvětlení)

10. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové stanici

 11. Kulturní dům – možnost využití občanu Veselíčka pro kulturní využití

2. schůze  5.3. 2014 na MÚ s panem Brychtou a panem Kadlecem

Zde se řešila žádost OV a zde jsou odpovědi na jednotlivé body

Přítomno: 5 členů

1. Zrcadla zde umístěna nebudou. Po návštěvě a kontrole popisovaných míst ing. Kadlecem a Mgr. Brychtou bylo rozhodnuto, že umístění zrcadel není na místě. Po konzultaci bude alespoň snížena rychlost dopravní značkou na 30 km/h v celé obci, kromě hlavní silnice od Mělkovic směrem na Slavkovice.

2. Oprava komunikací by měla proběhnout během jara. Již nyní jsou označeny úseky pro jejich opravu.

3. V plánu je oprava cesty formou navezení vyfrézovaného asfaltu a jeho uválení do děr a nerovností. Realizace by měla proběhnout ještě během tohoto roku.

4. Viz. bod 1.

5. Cedule ve směru od Lhotky bude vyměněna za ceduli s názvem Veselíčko, (nyní název Žďár nad Sázavou Veselíčko).

6. Zametání pozemních komunikací by mělo v celé obci proběhnout v brzké době.

7. Každý občan má nárok si zažádat o popelnici na BIO odpad. Popelnici dostane zdarma, ale zvýší se mu poplatek za služby. Občané Žďáru nad Sázavou platí poplatek za komunální odpad v plné výši, tj. 580 Kč za osobu za rok, občané Veselíčka, Radonína, Stržanova a Mělkovic mají slevu 50%, tj. 290 Kč za osobu za rok. Kdo si zažádá o popelnici na BIO odpad, tak se mu zvedne poplatek na plnou výši 580 Kč za osobu na rok, proto o popelnice na BIO odpad nemáme hromadně jako obec zájem. Kdo máte zájem, žádejte si sami za sebe. Jeden velký kontejner na BIO odpad zde umístěn nebude. Město má špatnou zkušenost s jeho obsahem. Lidé tam prý vhazují všechno možné.

8. U autobusové zastávky bude zřízena plakátovací plocha, lavička a odpadkový koš.

9. Hřiště bude kompletně oplocené. Dále se zhotoví dětské hřiště pro nejmenší, u kterého budou lavičky, odpadkový koš, osvětlení hrací plochy formou veřejného osvětlení a bude zde zaveden elektrický proud z důvodu konání různých akcí. Realizace by měla proběhnout v průběhu tohoto roku.

10. Chodník se bude řešit v příštím roce. Nechá se udělat návrh rozpočtu stavby a pokud bude rozhodnuto pro jeho realizaci, tak bude zahrnut do rozpočtu v příštím roce.

11. Kulturní dům se bude řešit poté, co se firma ODAS rozhodne ukončit provoz v něm. Zatím to vypadá, že by to mělo být do konce tohoto roku, ale to se včas dozvíme. Pokud tak bude, tak město nemá problém nám jej předat k užívání.

3.schůze 22.5. 2014

Přítomno:5 členů

-jednání o prodeji pozemku č. 207-87/2014 manželům Petru a Janě Michalovým u RD č.p.30 Veselíčko u ZR.

Schváleno. Pro: 4     Proti:1

-diskuze o uspořádání dětského dnu osadním výborem, ponechání dětského dnu hasičům, dětský den osadního výboru odložen na konec prázdnin

-diskuze o neuskutečněných bodech v naší žádosti

-návrhy na zákaz hlučných prací v neděli (sekačky, pily, štěpkovače atd.)

-návrh o zákazu konzumace alkoholických nápojů na hřišti mimo akcí k tomu určeným

-diskuze o koupi skákacího hradu, trampolíny, párty stanu a podobně, během jara 2015 se něco z těchto věcí koupí a bude to sloužit celé obci

Schůzka předsedy OV s panem Brychtou na MÚ ve Žďáře nad Sázavou 11.6.2014

-pan Brychta předložil vyjádření Policie ČR o zamítnutí zavedení rychlosti 30 km/h v obci na obecní komunikaci z důvodu omezení plynulosti dopravy

-po jednání o zákazu hlučných prací jak s panem Brychtou tak velitelem strážníku městské policie s panem Kuncem jsme se rozhodli tento zákaz neřešit, z vlastních zkušeností je prý lepší se sousedem domluvit, ale vyhláškou nic nezakazovat

- zákaz na hřišti je možný, ale nejjednodušší je sepsat provozní řád hřiště, kde bude jasně napsáno, co se smí a co ne, bude se řešit v budoucnu

-pan Brychta bude informovat pana Kadlece o plakátovací ploše, která dosud není postavena

-dále se bude informovat o dětském hřišti, které nám také bylo přislíbeno

4. schůze 31.7.2014

Přítomni: 4 členové

Omluven: Blažíček Jaroslav

- jednání o směně pozemků Otakara a Jany Ondráčkových a Města ZR část p.č. 1581/13 – ost.pl. ost.komunikace ve výměře cca 174 m2 a p.č. 1587/2 – ost.pl., ost.komunikace ve výměře 7 m2(celkem 181 m2) z vlastnictví manž.Ondráčkových do vlastnictví města za část p.č. 909 – ost.pl., ost.komunikace ve výměře cca 105 m2,části p.č. 1584 a 1585 – ost.pl., ost. kom.  nově dle návrhu p.č. 1585/2 ve výměře cca 22 m2 a část p.č. 1581/14, část p.č. 1585 a část p.č. 911/1 – nově dle návrhu p.č. 1585/3 ve výměře 110 m2 (celkem 237 m2) z vlastnictví města do vlastnictví manž. Ondráčkových

- jednání o prodeji sl. M. Bartoňové (dnes Kostelencové) části p.č. 1581/2 a části p.č. 1261/1 – nově dle návrhu p.č. 1261/17 ve výměře 234 m2.

- řešení návrhu posunuto o týden, výše jmenovaní byli pozvání na další schůzi, kde nás seznámili se záměry s pozemky

- osadní výbor rozhodl o uskutečnění dětských rybářských závodů v září, termín se doladí

- předseda OV seznámil členy o jednání s panem Brychtou ze dne 11.6.2014

5. schůze 7.8.2014 

Přítomno:5 členů

-po projednání s O. Ondráčkem se osadní výbor rozhodl souhlasit se směnou pozemků, ale za jiných podmínek, pozemek p.č. 909 bude zmenšen na polovinu, tzn. místo 2,5 metrů podél plotu na 1,25 m

Schváleno pouze za těchto podmínek. Pro: 5

-po projednání s M. Bartoňovou (Kostelencovou), se osadní výbor rozhodl pozemek odprodat

Schváleno. Pro: 3   Proti:2

-termín rybářských závodů je určen na 7.9.2014, P. Michal zařídí kompletní zázemí(rybník, pruty, místo pro občerstvení) a daruje 3 největší úlovky výhercům, R. Kaláb zařídí odměny pro děti, zapůjčí skákací hrad a lavičky,  J. Šíma zařídí občerstvení, J. Blažíček bude zapisovat prezentaci a míry úlovků, M. Brabec při vstupu k rybníku předá lístky pro děti na občerstvení a seznámí je s průběhem závodu. Pan Michal (táta Petra) bude úlovky měřit a pomáhat dětem

-dále se domluvila schůzka na MÚ ve Žďáře nad Sázavou s panem Brychtou a panem Kadlecem  na 4.9.2014 

-schůze OV domluveny na poslední čtvrtek v měsící

Schůzka na MÚ ve Žďáře nad Sázavou s panem Brychtou a panem Kadlecem dne 4.9.2014

Přítomno:5 členů

-kompletní projednání žádosti OV pro rok 2014

-OV opět požaduje vybudování zrcadel s odkazem na obec Jámy, kde zrcadla jsou a není to tam tak zdaleka nepřehledné jako u nás, pan Kadlec slibuje další jednání s Policií ČR

- oprava pozemních komunikací proběhla ve dvou fázích v dubnu 2014, tento bod byl splněn

-na opravu cesty od obchodu k Benawoodu již nejsou letos peníze, uvidí se příští rok

-snížení rychlosti je zamítnuto Policií ČR, viz.výše

-zametání proběhlo hned po skončení zimního období, splněno

-značení obce bylo také splněno, cedule směrem na Lhotku byla předělána na Veselíčko

-bod ohledně BIO odpadů byl vysvětlen výše

-vývěsní tabule nám byla přislíbena do 20.9.2014, koš a lavička se po domluvě budovat nebude, lavička i koš zůstane stávající

-na dětské hřiště letos nebylo v rozpočtu dost peněz, možnost převezení prolézaček z hřišť ze ZR padla, nesplňuje EN, hřiště již projektuje odbor komunální pro příští rok, mělo by být řešeno komplexně, tzn. nové oplocení, dětské hřiště pro nejmenší dle EU, osvětlení a celková úprava okolí

-slíbená provizorní oprava plotu u hřiště podél chodníku

-vybudování chodníku zřejmě nebude zahrnuto do rozpočtu pro rok 2015, jedná se o nákladnější stavbu a problémy s pozemky

-kulturní dům zůstává prozatím ve výpůjčce firmě Odas, chystá se stěhování dalších prací ze ZR(pračky)

Dětské rybářské závody 7.9.2014

-závody se vydařily nad očekávání, hojná účast dětí a krásné počasí, tato akce byla velmi úspěšná, skoro každý nějakou tu rybu chytil, opekl si párek, děti dostaly spousty cen, zaskákaly si ve skákacím hradu a vítězové si také odnesli své úlovky domů, nešlo o vítěze ani poražené, ale o to udělat něco pro děti, bylo to zase něco jiného a nového, věříme, že tyto závody nebyly poslední

6. schůze 17.9.2014

-sepsání požadavků pro rok 2014 na MÚ Žďár nad Sázavou

1. Kompletní přestavba hřiště a výletiště (dětské hřiště pro nejmenší samostatně oddělené od zbytku        areálu, lavičky, oplocení celého objektu, osvětlení hřiště, vykácení stromů a celková úprava terénu).

2. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové stanici.

3. Zbudování dopravních zrcadel z důvodu bezpečnosti silničního provozu (zatáčka u kulturního domu, křižovatka u č.p.26).

4. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood).

5. Vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u hasičské zbrojnice (viz. Mělkovice). V této době je   tam pouze kontejner na plasty, tímto žádáme o doplnění kontejnerů na sklo a papír.

6. Zajistit odvodnění ulice (cesty) kolem čísel popisných 75, 68, 72 a 69, voda zde teče dolů na silnici a přes ni dále do zahrad a domů majitelů čísel popisných 30, 29 a 28.

7. Zajistit odvodnění či nějakým způsobem zabránit vyplavování písku a štěrku na silnici a křižovatku u obchodu z horní cesty od čísla popisného 53. Cesta je štěrková, písčitá a při každém větším dešti se vyplaví velké množství štěrku, písku na silnici a křižovatku u obchodu.

8. Kulturní dům…viz samostatná žádost 

Věc: Žádost osadního výboru o navrácení domu kultury

Tímto dopisem Vás žádáme o navrácení domu kultury občanům Veselíčka, kteří ho budou využívat k účelům, ke kterým byl našimi předky postaven. Když ho v 60 letech naši předkové přestavěli pro účely pořádání kulturních a společenských akcí v obci, nikdy by je nenapadlo, že to dopadne takhle. Vnitřek budovy je téměř zničen a celé okolí kolem budovy vypadá tak jak vypadá. Uprostřed naše obce kde žijeme, máme tak akorát výhled na spoustu plechových kontejnerů a celkový nepořádek po zemi. Tohle se nám vůbec nelíbí. Nemluvím ani o nebezpečí těchto kontejnerů a součástek v nich, které jsou volně dostupné pro naše děti. Další problém, který nám vadí je doprava kolem budovy. Zatáčka je kolem ní je nebezpečná a co teprve teď, když se tam objevil velký kontejner. Potkat se tam s něčím větším (traktor, nákladní automobil), tak není ani kam uhnout. Nikdo nám ani neohlásil zásadní stavební práce uvnitř. Kompletně zničená podlaha a vybetonování vysoké vrstvy betonu místo parketů. Venku se najednou namísto asfaltu objevily betonové panely. Osadní výbor se ale nic nedozvěděl. Myslím si, že informování jsme mohli být. Přece jenom je to náš kulturní dům. Pro tohle jsme ho nestavěli, proto Vás žádáme o jeho navrácení. V obci se nemáme kde scházet. Je to jediná budova, kde by tato možnost byla. Pro všechny věkové generace. Mohu vyjmenovat něco z aktivit, které máme připraveny. Pro nejmenší by se zde konaly různé besídky, karnevaly, výstavy, divadelní představení, sportovní aktivity jako jsou florbal, stolní tenis atd. Konala by se tu různá cvičení pro seniory, děti a ženy. Děti by se měli kde scházet. Sbor dobrovolných hasičů nebo hokejisté by zde pořádali zábavy, plesy a další různá setkání. Zkrátka by byl kulturní dům hojně využíván pro kulturní dění v obci. Při každé akci, která se zde děje, musíme spoléhat na dobré počasí a tím se i spousta akcí odkládá nebo ruší. Tímto by se tento problém vyřešil. Já, předseda osadního výboru bych si vzal na starost chod a správu kulturního domu. Co jsem slyšel, tak tímto způsobem funguje škola ve Stržanově a není s tím žádný problém.

7. schůze 26.9.2014

Přítomno:5 členů

-shrnutí rybářských závodů a jeho vyúčtování

-oprava plotu, která byla slíbena, byla provedena

Schůze 25.10. 2014

-společná schůze s osadním výborem Mělkovic

-jednání ohledně společné Mikulášské besídky

-besídka bude 7.12.2014 v hostinci ve Veselíčku

-Mělkovice zařídí balíčky pro děti, čerty, moderátorku

-Veselíčko zařídí hudbu, Mikuláše a anděla

-Mělkovice nás informovaly ohledně obchvatu ZR (propojka od Mělkovic na Jamskou ulici)

-seznámení s komisí osadních výborů, kdy by výbory zastupovala jedna osoba

-jednání o možné spolupráci při dalších akcích

 

8. schůze 30.10. 2014

Přítomni: 4 členové.  Omluven: M. Brabec

-jednání o Mikulášské besídce, která bude společně s Mělkovicemi 7.12.2014 ve 15.hodin

-R. Kaláb zařídí hudbu, Mikuláše s andělem

-řešení ohledně situace kolem kulturního domu

9. schůze 13.11.2014

Přítomno: 5 členů

- jednání ohledně žádosti Jiřího Šímy, Veselíčko 14 k odprodeji  části pozemku p.č. 911/1 v k.ú. Veselíčko u ZR a to ve výměře cca 55 m2 u objektu č.p.65 – smíšené zboží, za účelem usnadnění přístupu zásobování objektu.

- původní návrh zamítnut (prostor před rampou a prostor před celým obchodem)

Pro: 0. Proti: 4. Zdržel se: 1.

- navrhnuto prodat pouze prostor před rampou a pouze polovinu prostoru před obchodem směrem od rampy, tímto by byly zachovány cca 2 parkovací místa pro obyvatelé Veselíčka

Pro: 4. Proti: 0. Zdržel se: 1.

- opětovné jednání a vedení diskuze ohledně situace kolem našeho kulturního domu

- pan Blažíček a Roman Kaláb zasílali postupně stížnosti a fotografie na vedení města, radní, zastupitelé a na městskou policii

- projednávání zakoupení nějaké atrakce pro děti z peněz osadního výboru (trampolína, skákací hrad), odloženo na začátek příštího roku tak, aby bylo zakoupeno na sezónu, tj.do jara

Schůze 22.11. 2014

-společná schůze s Mělkovicemi za účelem doladění Mikulášské besídky

-potvrzen termín 7.12.2014 v 15.hodin v hostinci

-balíčky připraví Mělkovice, čerty zařídí Mělkovice a moderátorku celého dne bude p.Volavá, která připraví soutěže pro děti, Roman do konce příštího týdne nahlásí panu Zástěrovi počet dětí z Veselíčka, zařídí Mikuláše s andělem a hudbu, párky pro děti sežene p. Pavelka, ostatní občerstvení p. Brabec, který zdarma zapůjčí sál hostince, občerstvení pro děti bude kompletně zdarma, vstupné bude dobrovolné, pro každou vesnici zvlášť (částečné pokrytí nákladů)

Schůze 2.12.2014 na MÚ ve Žďáře nad Sázavou

Přítomni:

Za MÚ: starosta Navrátil Zdeněk, p. Kadlec.

Za ODAS: Odvárka David, p. Odvárka st.

Za osadní výbor Veselíčko: Roman Kaláb, Jaroslav Blažíček.

- seznámení se situací panem Kadlecem (vedoucí komunálního odboru ZR)

- vyjádření pana Odvárky ohledně využívání prostorů kulturního domu

- vyjádření R. Kalába ohledně možností využívání kulturního domu občany Veselíčka

- jednání bylo spíše seznamování se s problémem, pokračovat se bude 9.12. 2014 v 15.hodin na místě, tj. ve Veselíčku

10. Schůze 4.12. 2014

Přítomni: 4 členové. Omluven: P. Michal

- komunální odbor nedoporučuje odprodej pozemku Jiřímu Šímovi, katastrální úřad znovu vrací na osadní výbor, zda trvat na prodeji nebo zamítnout, názor zůstává stejný, je tedy na radě zda dá na názor osadního výboru nebo na názor komunálního odboru

- zopakování si organizačních bodů ohledně Mikulášské besídky

- seznámení ostatních členů s jednáním na městské úřadě ohledně situace v kulturním domě a jeho okolí

Mikulášská besídka 7.12. 2014

- akce se velice vydařila, možnost navázání v příštím roce

- dorazilo 45 dětí, děti si odnesly balíčky s ovocem, perníkem, omalovánkami, pastelkami atd.

Zápis jednání v místní částí Žďáru nad Sázavou – Veselíčku

Dne 9. 12. 2014

Předmět jednání – výhrady občanů Veselíčka k využívání kulturního domu firmou ODAS

Účastníci jednání:

Za MÚ: starosta Navrátil Zdeněk, p. Kadlec.

Za ODAS: Odvárka David, Zemanová Iva, Strejček Václav

Za osadní výbor Veselíčko: Roman Kaláb, Jiří Šíma, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, Petr Michal

Jako zastupitel zajímající se o problematiku místních části: Forst Vlastimil

Důvodem k jednání je stížnost OV Veselíčko na podnikatelskou činnost firmy ODAS, která především v posledních několika měsících výrazně narušuje život v centru obce.

Průběh schůzky:

1. Prohlídka prostor

a. Venkovních prostor

i. zjištěno umístění mnoha kontejnerů na třídění demontovaných dílů z elektrických a elektronických zařízení (TV, bílá technika,…)

ii. zjištěno skladování bílé techniky připravené k likvidaci v počtu 30 až 60 ks pravděpodobně na místech, která nejsou firmě ODAS pronajata

iii. zjištěno zbourání časti zdi objektu, který byl dříve pravděpodobně dřevníkem, či skladištěm uhlí.

iv. Zjištěno využívání stodoly k umístění vysokozdvižného vozíku

b. Vnitřních prostor

i. Zjištěno vybudování betonové podlahy v hlavním sále kulturního domu se zvednutím úrovně podlahy o cca 12 až 20 cm. Zvednutí podlahy odůvodněno pracovníkem ODASU: zachování původní úrovně podlahy by znamenalo kopání do hloubky pod podlahu za účelem následného vytvoření dostatečné vrstvy betonu, což by bylo náročnější než tento postup.

2. Jednání s výpovědí zúčastněných, tak jak se přihlašovali do diskuse:

a. Ještě před vlastním jednání – Jiří Šíma: Při překládání či přepravování materiálu firmou ODAS dochází někdy na místě manipulace vzdáleném cca 50 m od objektu k „troušení“ dílů.

b. OV – Blažíček: Kulturní dům byl postaven v akci Z a využíván obcí až do roku 1989. Poté nedošlo pro různost názorů obyvatel obce k dalšímu smysluplnému využívání pro potřeby obyvatel obce. Osadní výbor nefungoval. Nějakou dobu tento objekt využívali truhláři k podnikání, potom Centroflor. Od roku 1999 využívá objekt firma ODAS na základě smlouvy o pronájmu uzavřené s městem. Podnikatelská aktivita se odehrávala uvnitř objektu. Vně byly umístěny dva kontejnery. Až do roku 2014 nepociťovali občané Veselíčka výraznější problémy. Asi tak dva měsíce zpět začal ODAS hromadit kolem objektu vyřazené spotřebiče (bílou techniku),

přibylo kontejnerů, došlo k vylámání asfaltů a nahrazení betonovými panely. Byla vznesena otázka, zda to měla firma ODAS povoleno. Tato činnost je ve středu obce nevhodná a ruší občany.

c. ODAS – Odvárka: V době působení ing. Šenkýře na MÚ nebyl o objekt kulturního domu ze strany Veselíčka zájem. Město Žďár tedy uzavřelo smlouvu s truhláři o prodeji, ale ti nezaplatili a tedy byla následně kupní smlouva zneplatněna. ODAS využívá prostory od roku 1999 a až do roku 2014 nebyly problémy. Ty vznikly až prodejem prostor k podnikání firmou ODAS na ulici Brněnské a přenesení demontáže bíle techniky do Veselíčka. Kontejnery zde byly i dříve. Pan Odvárka navrhnul OV, že by mohl část objektu – místnost, ve které se právě jednalo (zasedačka) nechat k užívání občanům včetně přístupu na toalety. Dále by mohl ODAS zřídit mobilní plot kolem využívaných prostor vnějších. Je připraven legalizovat užívání vnějších prostor v souladu se současným stavem. Podle pana Odvárky není kontejnerů více, ale jsou prostoru za objektem přesunuty k silnici.

d. OV – Kaláb: Kontejnerů je více a jsou větší. Jsou umístěny uprostřed vesnice a je toto velice nepěkné. Pro srovnání uvádí vzhled jiných obcí v okolí.

e. ODAS – Odvárka: Dříve zde pracovalo 10 zaměstnanců na demontáž TV, práce narůstá hlavně na jaře a na podzim. V létě je útlum. Přesunutí bíle techniky sem umožňuje využít pracovníky efektivněji. Doposud nebyl ze strany Veselíčka požadavek na změnu a ODAS tedy není připraven toto řešit přemístěním činnosti jinam okamžitě.

f. OV – Blažíček: Potvrzuje, že doposud (tedy do několika měsíců zpětně) problém nebyl.

g. OV – Šíma: Kamiony přivážející techniku brání třeba až na dvě hodiny v užívání pozemní komunikace a zablokují střed obce pro průjezd vozidel.

h. MÚ – Navrátil: Dotaz k OV, jaký je záměr s případným využíváním objektu občany.

i. OV – Kaláb: Pan Kadlec i Brychta již dříve slíbili možnost správy objektu městem, s tím, že by město hradilo materiál a občané sami zajistili potřebné práce. Kvalifikace zedník apod. mají. OV Veselíčko má zájem objekt využívat a také o toto má zájem OV Mělkovice (projednáno s panem Zástěrou – předseda OV Mělkovice). Využití objektu předpokládají pro stolní tenis, plesy, maminky s dětmi, hasiče, florbal. Pan Kaláb toto poslal na MÚ již v září pro jednání o rozpočtu města.

j. MÚ – Navrátil:

i. směrem k OV: deklarujte oficiálně zájem užívat budovu.

ii. Směrem k ODAS: uveďte, kdy jste schopni se přemístit jinam

iii. Směrem k p. Kadlecovi: zda má město možnost nabídnout ODASU nějaký prostor (pan Kadlec: prostorů má město více, ale ne vhodné pro přístup aut, které s touto činností souvisejí)

k. ODAS – Odvárka:

i. na Jihlavské máme objekt a další pozemky v blízkosti. ODAS bude činit kroky tak, aby mohl k 31. 12. 2015 Veselíčko opustit. Také je otázkou jaká bude situace v budoucnu v tomto podnikání u ODAS, neboť se jedná o uspění ve výběrových řízeních, která budou probíhat.

ii. Rozdělit kulturní dům, mimo uvolnění uvedené zasedačky pro OV Veselíčko nelze

l. OV – Blažíček: Kdo vlastní ODAS. Na koho je smlouva o nájmu objektu? Smlouva je na Odvárku – otce. Není soulad se skutečnotí.1

m. ODAS – Odvárka (syn): Majitelem je otec, syn (také jednatelem) a další – s odkazem na obchodní rejstřík.

n. Pozn.: Nakonec se strany shodly ve sporu o platnosti smlouvy na nájem nepokračovat, neboť není významně ovlivňující řešení stávajícího problému a zřejmě by nebyla ani uplatnitelná.

o. OV – Kaláb: Termín ukončení činnosti firmou ODAS k 31. 12. 2015 lze akceptovat za předpokladu, že se změní dostatečně její negativní dopad na život v obci.

p. OV – Šíma: Musí skončit totální neprůjezdnost pozemní komunikace způsobovaná vozidly.

q. MÚ – Kadlec: Např., když ODAS přeloží zařízení ve Žďáře do vozidel, která následně nezpůsobí zablokování dopravy na Veselíčku.

r. MÚ – Navrátil: konec roku 2015 je z hlediska prohlášení ODAS třeba chápat jako nadějné. Stejně je třeba, aby se OV Veselíčko připravil na využívání budovy.

s. OV – Blažíček: Od roku 1999 neudělal ODAS pro Veselíčko nic. Mohl třeba dát na Veselíčko zdarma kontejner na BIO třídění, Vyjádřil naději, že i místní firmy z Veselíčka se zapojí do obnovy kulturního domu. Činnost podnikatelkou tohoto druhu považuje za devastaci životního prostředí, kterou sami sobě tímto způsobujeme.

t. ODAS – Odvárka: Opravili jsme střechu, hromosvody, kotle ústředního topení. Popřál spolkové činnosti na Veselíčku mnoho zdaru. A žádá OV, aby sepsali věci, které občanům vadí a budou o řešení spolu jednat.

u. MÚ – starosta Navrátil: Vyzval OV Veselíčko a Mělkovice, aby poslali na MÚ požadavek navrácení objektu k využívání občany místních částí a toto předá k jednání radě města. Dále požaduje specifikovat OV požadavky na další řešení situace v okolí budovy. Dát také požadavek na neblokování komunikace. Potvrzuje, že MÚ vyřeší s firmou ODAS užívání prostor dosud do smlouvy nezahrnutých. (Tyto požadavky dát na vědomí panu Odvárkovi, panu Kadlecovi a na stavební odbor MÚ)

v. ODAS – Odvárka: uvádí dobu klidu – od 19. 12. 2014 až do 2. 1. 2015 nebude ve Veselíčku vyvíjena činnost v objektu ani okolí – pracovní volno. Požaduje připravit požadavky pro ODAS po Novém roce.

Zobecnění a předběžný závěr jednání

OV Veselíčko nesouhlasí s dalším využíváním budovy dříve kulturní dům Veselíčko k podnikatelské aktivitě firmy ODAS a žádá její navrácení pro občanské aktivity. Při splnění určitých podmínek firmou ODAS, které OV definuje a které zajistí zlepšení stávajícího stavu, budou občané Veselíčka akceptovat podnikatelskou činnost ODAS do 31. 12 2015. Firma ODAS je připravena jednat tak, aby k 31. 12. 2015 tyto prostory uvolnila a do té doby se dohodla s OV Veselíčko na změnách pro občany akceptovatelných. I podle pana Starosty Navrátila je vzhledem k podnikatelské aktivitě ODAS, kterou nelze ze dne na den ukončit, zaměstnávání pracovníků touto firmou a také s ohledem na potřebu připravit využívání objektu občany Veselíčka (a Mělkovic) termín předání k 31. 12. 2015 přiměřený.

Na přání pana starosty zapsal ve Veselíčku 9. prosince 2014:

Ing. Vlastimil Forst

11. Schůze 15.12. 2014

Přítomno: 5 členů

- sepsání požadavků na firmu Odas ohledně jejího dalšího bezproblémového působení v příštím roce 2015

- 4.1. 2015, tj. v neděli v 16.hodin se bude výroční schůze osadního výboru

- Roman roznese pozvánky s programem a krátkou zprávou o činnosti osadního výboru

(seznámení občanů s prácí osadního výboru za uplynulé období-výroční zpráva, požadavky OV na město pro rok 2015, při nespokojenosti občanů se stávajícím OV proběhnou volby, volná diskuze)