Jdi na obsah Jdi na menu
 


Významné osobnosti Veselíčka

Method Kaláb (1885 - 1963), tvůrce dokonalé české knihy, mistr typograf, pocházel z rodiny zemědělského dělníka ve Veselíčku. Již v chlapeckých letech spolupracoval s redaktorem Janem Doležalem ze Žďáru nad Sázavou. Na jeho doporučení se vyučil typografickému řemeslu v Sedlčanech a v Táboře. Do Prahy přišel v roce 1905. V prvních letech svého pobytu v /Praze vystřídal několik tiskáren až nakonec zakotvil v Průmyslové tiskárně, kde se stal v roce 1933 technickým ředitelem. Již od roku 1905 se stal stálým spolupracovníkem Typografie, ve které uveřejňoval návrhy knižních obálek a ukázky vzorníku nových písem; v tomto časopise tiskl i svá odborná pojednání. Ve svém úsilí o vytvoření krásné české knihy se spojil s nejlepšími ilustrátory a knižními grafiky (Cyril Bouda, Karel Svolinský, Josef Lada, Max Švabinský, Jan Konůpek, JV.H. Brunner, František Kysela, členové Osmy, Mánesa a další).
Kaláb sám je autorem velkého množství knižních úprav; podle bibliografie jde o 779 titulů. V knihách, jež Kaláb upravil a v Průmyslové tiskárně vytiskl, najdete takřka všechny známé knihy našich nejpřednějších literátů. Při výběru písma byl nepřekonatelným mistrem. Zde je třeba zmínit se o dlouhodobé spolupráci s Oldřichem Menhartem.
Kalábovým vzorem pro jeho typografickou práci byl nejvýznamnější z tiskařů 19. století Giambattista Bodoni, o jehož díle napsal vynikající studii. Method Kaláb svojí úspěšnou knihařskou prací pronikl do celého světa. Své knižní návrhy vystavoval v Lipsku, Curychu, Kodani, Ženevě, Basileji, Londýně, Amsterdamu, Chicagu, Moskvě a dalších městech. Spolupracoval s dalšími tiskárnami a byl uznávaným odborníkem v Evropě i Americe.
Jeho celoživotní práci se dostalo uznání i u nás v roce 1948, kdy mu byla udělena státní cena jako tvůrci dokonalé české knihy nejen bibliofilské, ale především užitkové. Method Kaláb zemřel 17. listopadu 1963 ve Žďáře nad Sázavou. Jeho tvůrčí pozůstalost je uložena v Muzeu české knihy ve Žďáře nad Sázavou, ve městě jeho raného mládí.

 

 

Oldřich Blažíček (1887 - 1953), akademický malíř a profesor kreslení na ČVÚT v Praze. Řada tvůrců moderního horáckého krajinářství, jež je dána jmény Antonín Slavíček, Jindřich Průcha, František Kavan a Jaroslav Panuška, se uzavřela Oldřichem Blažíčkem.
Tento umělec se narodil 5. ledna 1887 ve Slavkovicích v rodině venkovského krejčího Vicence a jeho manželky Kopáčkové. Blažíčkovi se ze Slavkovic stěhovali do Veselíčka, potom do Dvořiště a nakonec do Rožné… Když dokončil povinnou školní docházku,vyučil se malířem pokojů u svého bratra Vincence v Dolní Bobrové…

 

 

Josef Svatoň ( 29. 3. 1914, Veselíčko - 13. 12. 2011, Ontario)
Pozdější hrdina světové války, plk. v. v. Josef Svatoň opustil v roce 1939, po mnichovské zradě, republiku a vstoupil do nově se formující Československé armády ve Francii, jejíž zbytek byl po poražce Francie přepraven do Anglie. Jako velitel praporu se účastnil bojů u Dunkerque. V květnu 1945 se vrátil do Československa se svou ženou Elsie, která za války pracovala v námořních službách. V roce 1949 jí s dcerou Annou byla umožněna návštěva rodičů v Anglii. Krátce poté opustil zemi i Josef Svatoň. V roce 1956 celá rodina emigrovala do Kanady a pracovala na farmě v Ontariu.