Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze za rok 2016

4. 2. 2016

 

1.schůze 28.1.2016

 

Přítomno: 5 členů

-schválení příspěvku SDH Veselíčko ve výši 3000 Kč na dětský karneval za účelem nakoupení tomboly pro děti

Pro: 5 hlasů

- projednávání čerpaní peněz od města, musíme připravit nástřel akcí, které zde můžeme konat a jejich hrubý rozpočet, na příští schůzi to dáme dohromady a poté budeme předkládat na mstě

- příští schůze bude 4.2. 2016 v 18.00

- OV výbor bude 19.2. pořádat 1.obecní ples, začátek bude v 19.00, vstupné zdarma, omezený počet míst, Roman zařídí hudbu, dle možností každý sežene ceny do tomboly, kompletní občerstvení zařídí Miloš Brabec

- projednání opětovné žádosti pana Ing. Mrkose o odkoupení pozemku , viz.minulá schůze, stejný závěr, nedoporučujeme prodej

2.schůze 4.2.2016

 

- příprava na výroční schůzi

- projednání pořádání plesu

- sestavení návrhu na využití financí od města

3.schůze 11.2.2016

 

1. Ples (rozdělení úkolů, tombola a jiné)

2. Příprava na schůzi s paní Remarovou z důvodu projednání výběru financí

3. Ostatní

Schůze občanů a OV, volby nového člena OV 8.5.2016

 

- hlasování ohledně vývozu odpadů pro příští rok 2017

- hlasováním všech zúčastněných občanů byla vybrána varianta č.1

Tzn. předpokládaná plná cena za vývoz 600 Kč za osobu na rok, rozšíření služby o  popelnici na BIOODPAD, vývoz popelnice každý týden jako doposud

- proběhly volby nového osadního výboru

- nový OV bude pracovat ve složení:

Roman Kaláb

Petr Michal

Miloš Brabec

Jaroslav Blažíček

Jana Blažíčková

- nového člena OV- (J.Blažíčkovou) musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo města na svém      zasedání 23.6.2016

 

Schůze 7.6.2016

 

-seznámení ostatních členů OV se schůzkou osadních výborů s vedením města- viz  zápisy ze schůzí s městem

-seznámení nového člena OV s fungováním OV

-EON dokončí práce na hřišti včetně revizí - převezme P.Michal

- návrh na pořízení uzavíratelné bedny na sportovní nářadí na hřiště -neodsouhlaseno

- návrh na pořízení hraček na pískoviště na hřišti - odsouhlaseno

- vysázení zeleně na hřišti - jednání s oslovenou firmou 3D zahrady bylo neúspěšné,R.Kaláb osloví ještě firmu Zahrada Vysočina

- 23.6.2016 bude na zastupitelstvu města hlasováno o schválení nového člena OV - zastupitelstva se zúčastní Jana Blažíčková  a Miloš Brabec

- požadavek města na zaslání termínů tradičních akcí -zaslány zatím známé termíny - pouťová zábava, turnaj ve stolním tenise, dětský den 

- žádost SDH o příspěvky na - vybavení družstva žen pro účast na okrskové soutěži - trička, kšiltovky - odsouhlaseno

 - úhradu muzikantů na pouťové zábavě- odsouhlaseno

Schůze 12.7.2016

- seznámení ostatních členů OV se schůzkou osadních výborů s vedením města- viz zápisy ze schůzí s městem

- vysázení zeleně na hřišti - proběhlo jednání se zástupcem firmy Zahrada Vysočina + schůzka na hřišti, firma zpracuje tři návrhy  a předá je na město

- do konce srpna nutno na město předat požadavky na větší investiční akce- tyto OV sepíše na příští schůzce

- návrh na oslovení všech občanů Veselíčka,aby se mohly zapojit s případnými podněty - bude uskutečněno v průběhu srpna formou dotazníku 

- návrh na pořízení kontejneru na komunální odpad na hřiště- odsouhlaseno - předáme požadavek na město

- návrh na pořízení venkovního pingpongového stolu - zatím neodsouhlaseno ani nezamítnuto, nutno upřesnit typ, zvážit umístění na hřišti, skladování na zimu apod.   

- na 13.7.2016 domluvena schůzka s p.Remarovou na Veselíčku  - oprava cest- zjištění děr na komunikaci přímo na místě,

- paní Remarové zaslány další aktuální požadavky - doplněno o její odpovědi- viz níže

 

Aktuální požadavky OV

Chtěli bychom na hřiště nějaké koště, lopatu a hrabičky. Máme kupovat nebo město něco má?? 

Prosím o zakoupení, proplacení z  položky osadních výborů.

Zda je možnost umístit plastový kontejner pro komunální odpad na hřiště, do teď používáme plechové sudy, které již dosluhují.

Ano – ale za vývoz, odvoz odpadků budete zodpovědní vy – sami si budete odnášet do kontejnerů, popelnic.

Pan Odvárka slíbil do konce června úklid okolo KD, panely, rampa. Do dnešního dne se nic neděje.

V plánu cca v druhé polovině srpna (15.8. – 19.8.2016). 15.8. schůzka přímo u KD – poprosím Vás, nebo pana Brabce, Michala o účast, přesný čas zatím nevím – pan Odvárka mi bude volat, hned Vám dám zprávu.

Jak to vypadá se zrcadlem, o které jsme žádali začátkem roku.      

Odbor dopravy posoudí, odbor komunálních služeb případně zrealizuje.

Jak to vypadá s kanálem a cestou u Brostíkových?

Konec července, dnes si to ještě zkontrolujeme, mělo by být již něco hotovo, dnes zkontrolujeme.

Návrh vysázení zeleně Zahrady Vysočina, měl by Vám to nabídnout pan Uhlíř. Kdyžtak se ho zkuste zeptat.

Přivezu dnes – vyzvedla jsem vám je.

Můžeme spustit akci vydláždění pod kontejnery a chodník kolem hasičárny. Hasiči by již začali pracovat na chodníku, plac pod kontejnery zařídí město.

Ano, řekněte prosím kdy a kam máme přivézt materiál?

Prosil bych zaslat tabulku našich požadavků, kde uvidíme co je splněno a co ne. 

Ano, po odsouhlasení na naší schůzce, případně dopsání dalších bodů.

 

Jednání s p. Remarovou 13.7.2016 - Veselíčko

- probrány aktuální požadavky a jejich možné řešení  

- požadavek na závoz materiálu na dláždění  20.7.2016 - převezme P.Michal

 - opětovná žádost na sečení trávy častěji než 2x ročně 

- reklamace provedení brány na hřišti - díry v rámu -koroze, chybí krytky na sloupky, uchycení pletiva do rámu, zavírání

- průřez větví - na podzim

- zjištění děr na komunikacích

- přemístění pomníku - viz e-mail od paní Remarové

Email od paní Remarové

Pomník je vedený v evidenci válečných hrobů, takže se na něj vztahuje zákon o válečných hrobech. Přesunout ho lze jenom se souhlasem ministerstva obrany.
Chtěla bych vás požádat o následující:
Napište mi prosím jednoduchou žádost: odkud, kam a proč, důvod. A potom bych Vás také chtěla upozornit, že přemístění by se hradilo z vaší položky - pro místní části.

- umístění zrcadla na křižovatce u Stejskalových – viz e-mail od paní Remarové

Pan Kasper + pan Koubek - u odboru komunálních služen a odboru dopravy prověřili místo pro umístění zrcadla. Nejideálnější je to přímo v místě, kde je nyní keř. Toto není na pozemku města, bylo by možné, abyste promlivili s majitelem pozemku a vyžádali si od něj souhlas? Zatím stačí ústně, přesnou formulaci bychom doladili, pokud bude souhlasit, poté bychom zrcadlo umístili.

- pan Blažíček promluvil s panem Stejskalem, který odsouhlasil umístění zrcadla na jeho pozemku

 

Schůze 16.8.2016

- přítomni 4 členové OV, omluven M.Brabec
 
- 15.8. proběhla schůzka s komunitní koordinátorkou p.Remarovou a zástupcem firmy Odas u Kulturního domu. Firma Odas má do týdne odvést betonové panely, zlikvidovat rampu, upravit terén
 
- na hřiště bylo pořízeno nářadí pro úklid
 
- výsadba zeleně na hřišti - proběhne na podzim, paní Remarová navrhuje ještě konzultovat návrh Zahrady Vysočina s městským architektem
 
- 14.9.2016 proběhne schůzka Osadních výborů s vedením Města, zde je nutno předložit Návrh na požadované investice v obci pro rok 2017
    zatím navrhnuty tyto investice
 
1. vybudování chodníku od vlakové zastávky k zastávce autobusové
2. kulturní dům
3. vybudovat sociální zařízení v hasičské zbrojnici
4. výměna oken a vrat v hasičské zbrojnici
   
Do středy 24.8. budou osloveni občané,aby mohli tyto návrhy doplnit. Domů do  schránky dostanou letáček, který můžou vhodit do schránky na Kulturním  domě - u vchodu, případně své návrhy zasílat e-mailem. 
 
  - schválen příspěvek pro SDH - pořízení cen a odměn pro účastníky Soutěže o nejtvrdšího hasiče Veselíčka, finanční podpora při pořádání Turnaje v pingpongu, pořízení síťky na stůl pro stolní tenis.
 
- návrh Města na možnost využití žďárského zpravodaje k podání informací o místních částech - tuto možnost využijeme-bude zaslán článek o akcích, které SDH pořádalo v létě na Veselíčku a dále článek o tom, co se  podařilo v obci uskutečnit
 
- 2.ročník turnaje v nohejbalu bude pořádat OV v neděli 18.9.2016 od 13 hod na hřišti, občerstvení zajistí  SDH
 

Schůze 13.9.2016

Přítomno 5 členů OV

1 /Návrh investic v obci pro rok 2017

 • Původní návrh vytvořený na minulé schůzce doplněn o připomínky a návrhy občanů a vytvořena žádost  pro 2017, která bude předložena na schůzce Osadních výborů a vedením Města 14.9.2016

 

 • Návrh investic OV Veselíčko do rozpočtu města pro rok 2017
 • 1. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové
 • 2. Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD
 • 3. Sociální zařízení v hasičské zbrojnici
 • 4. Výměna vrat v hasičské zbrojnici
 • 5. Strouha od kapličky směrem k obchodu
 • 6. Zavedení pitné vody na výletiště
 • 7. Oprava nájezdu na silnici (vedle hasičské zbrojnice cesta k rybníku)

 

2/ Komunitní koordinátorce p.Remarové byly zaslány požadavky, ke kterým se vyjádřila následovně

1. Reklamace vstupní brány na hřiště (koroze, chybějící krytky na slopky, uchycení pletiva do rámu, zavírání branky)

·         zadáno firmě, během příštího týdne bude opraveno (12.9.-16.9.2016)

2. Jak to vypadá ohledně žádosti o přesunutí pomníku

·         po projednání s vedením města a s městským architektem bylo dohodnuto, že přesunutí pomníku bude realizováno po zpracování studie veřejného prostoru kolem bývalého KD, ze které bude nejprve určeno nejvhodnější místo na umístění pomníku v kontextu s celkovým řešením a teprve následně na to bude požádáno o povolení přemístění a toto přemístění projednáno. Vzhledem k časovému harmonogramu přesunu doporučujeme řešit úpravu stávajícího prostranství pomníku živým plotem, který by jej oddělil od hrací plochy. Případnou úpravu je nutné projednat s konzultujícím architektem Ing. arch. Ryškou - odpověď ORUP  (pan Zbyněk Ryška byl již o stanovisko požádán, zašle návrh).

 

3. Prosíme pořídit kontejner na kolečkách na komunální dopad na hřiště

·         je možné vám dodat na hřiště koše, jejichž vývoz si budete zabezpečovat sami

4. Jak to vypadá se zrcadlem na křižovatce u Stejskalu - umístěno

5. Jak to vypadá ohledně cesty a kanálů u Brostíkových – dokončeno

6. Jak to vypadá ohledně výsadby zeleně na hřišti, na minulé schůzce jste říkala, že to zadáte městskému architektovi

·         pan Zbyněk Ryška byl již o stanovisko požádán, zašle návrh cca do 20.9.2016

7. Vybudování plochy pod kontejnery

·         v současné době to není z hlediska fin. možné, dokončují se práce na jiných místech, dle možností

8. Vyčištění kanálů – provedeno 7.9.2016

 

Tyto požadavky budou ještě ústně projednány a urgovány na schůzce s vedením Města 14.9.2016

3/ Dále na této schůzi

- zjistit možnost dodání vánočního osvětlení na sloupy a  dalších laviček, které by mohly být umístěny k hasičárně a KD.

- projednat četnost sečení trávy na obecních plochách v příštím roce

- ověřit jaké jsou možnosti pro vydání Vyhlášky o nedělním klidu

4/  Příprava nohejbalového turnaje, který se uskuteční v neděli 18.9.2016

 • Občerstvení zajistí SDH Veselíčko
 • Každý účastník turnaje bude mít nárok na občerstvení – 1x nápoj + 1 x klobása  – bude uhrazeno z prostředků OV stejně jako ceny pro nejlepší družstva  a nový míč
 • Na turnaj pozvána komunitní koordinátorka p.Remarová

5 / Schválen příspěvek pro SDH na nákup triček pro děti, které se zúčastnily  Olympijských her – Dětský den na Veselíčku dne  28.8.2016

6 / Návrh na pořádání Turnaje v mariáši na Veselíčku – předběžně schváleno, bude dopřesněno na další schůzi, nutné zajistit od sponzorů ceny pro účastníky.

Předpokládaný termín – listopad 2016

Místo – Hostinec Veselíčko

 

Schůze 10.10.2016

Přítomno 5 členů OV

1/  Příprava 1. Ročníku turnaje v mariáši

     Termín – 20.11.2016 v 13 hod v hostinci ve Veselíčku, přihlášky shromažďuje p.Blažíček, ceny pro účastníky již částečně zajištěny, každý se ještě pokusí nějaké sehnat. Schválen příspěvek na zajištění hlavní ceny a organizační výdaje.

2/ Řešení připomínek pro zaslání Komunitní koordinátorce p.Remarové

 • Reklamace branky – stále neprovedeno, žádost o urychlené vyřízení
 • Zpevněná plocha pod kontejnery – opětovná žádost a urgence, požadavek na realizaci ještě v tomto roce
 • Zeleň – požadavek na vysázení živého plotu na hřišti, případně dodávku zeleně
 • Oprava pouličních lamp, které nesvítí
 • Oprava rozhlasu přislíbena na čtvrtek 13.10.2016    

3/ Schválen příspěvek na doplnění masek Mikuláše a čertů a příspěvek na nákup další sady osvětlení na vánoční stromek

4/ Rozsvícení vánočního stromu proběhne 27.11.2016, příprava a organizace bude domluvena na příští schůzce

5/ Byl zaslán příspěvek do Žďárského zpravodaje – článek o Dětském dni a turnaji v nohejbale ve Veselíčku – dle domluvy s p.Remarovou bude uveřejněn, pokud bude ve zpravodaji prostor

6/ Požadavek na Městský úřad o dodání dalších laviček  k hasičárně a  Kulturnímu domu a o instalaci vánočního výzdoby na sloupy pouličního osvětlení -  není možné v tomto roce dodat

7/  Mikuláška besídka pro děti je připravována společně s OV Mělkovice – uskuteční se 4.12.2016 od 15hod v hostinci ve Veselíčku, pro děti bude nachystán zábavný program a nadílka. Schválen příspěvek na nákup balíčků pro děti. Způsob nahlášení dětí – počet balíčků- bude dopřesněno na další schůzi OV.

 

Schůze 21.11.2016

Přítomno 5 členů OV

1/ Informace o schůzi OV s vedením Města – viz vložený zápis

   Biopopelnice – dodání leden 2017 – v zápise chybně uveden leden 2018   

2/ Obecně závazná vyhlášky – žádost o zaslání akcí po 22.00 hod pro rok 2017- nutno do konce roku zaslat seznam tradičních akcí plánovaných na rok 2017, aby mohly být uvedeny ve Vyhlášce – zajistí p.Blažíčková

3/ Oprava rozhlasu – rozhlas na některých místech funguje, někde ne – nutno nahlásit p.Remarové a domluvit opravu – zajistí p.Brabec

4/ Příprava akce Rozsvícení vánočního stromu, která se uskuteční 27.11.2016 v 17. hod

 • Bude zakoupena další sada vánočního osvětlení na stromek – zajistí p.Kaláb
 • Plakáty a nákup drobného občerstvení zajistí p.Blažíčková
 • Nápoje – svařené víno, čaj – nákup a zapůjčení termo nádob zajistí p.Kaláb
 • Ozvučení + instalaci světel na stromek – zajistí p.Kaláb, p.Michal

5/ Příprava Mikulášské besídky pro děti  -je připravována společně s OV Mělkovice –              uskuteční se 4.12.2016 od 15hod v hostinci ve Veselíčku

 • Budou osloveny rodiny s dětmi, aby se přihlásili a bylo možno připravit balíčky –zajistí p.Kaláb
 • Zábavný program připraví OV Mělkovice
 • Hudbu a ozvučení na besídce zajistí p.Kaláb       

6/ Návrh na nákup ohřívacích nádob na teplé nápoje, zamluvení zimního stadionu pro  Veselíčko, příspěvek na činnost OV – bude dořešeno na prosincové schůzce

7/ Kulturní dům – proběhlo jednání zástupců OV Veselíčko a Mělkovice s vedením Města- do rozpočtu na rok 2017 je navržena  částka 650 tis. Kč na přestavbu z provozovny na KD .

 Na základě zpracované studie a připomínek OV Městský úřad  zadá zpracování projektové dokumentace, bude následovat výběr dodavatele stavebních prací. V roce 2017 by měla proběhnout částečná rekonstrukce KD – především sociálního zařízení tak, aby mohla být budova zkolaudována a využívána veřejností.

 

Schůze  8.12.2016

Přítomno 5 členů OV

1/ Vyúčtování nákladů na Mikulášskou besídku pro děti  - balíčky, občerstvení

2/ Schválen  nákup ohřívacích nádob na teplé nápoje  - 2 ks, vybrán typ

3/ Zamluvení zimního stadionu pro  Veselíčko – v letošním roce již není pronájem zimního stadionu možný z důvodu volných termínů, zvolení možného termínu bude řešeno na další schůzce

4/ Příprava Silvestrovského ohňostroje – termín 31.12.2016 v 16.30 hodin u KD, budou připraveny teplé nápoje pro děti i dospělé

5/ Výroční schůze OV plánována na neděli 8.ledna 2017 v 15.30

6/   2.Obecní ples – termín 11.2.2017 – nutno zajistit tombolu, hudbu, příprava bude řešena na schůzi v lednu

7/ V úterý 13.12.2016 proběhne schůzka OV s projektantem, který bude zpracovávat projektovou dokumentaci na akci " Revitalizace centrální části Veselíčka- projektová dokumentace ".

Budou řešeny náměty k této záležitosti. Mělo by se jednat o oblast veřejného prostranství okolo KD / kolem dokola/ , kaple, směrem k obchodu až k silnici na Slavkovice, prostor hřiště za obchodem. Bude se řešit zeleň a veřejný prostor.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář